Myslivost

Historie myslivosti je neoddělitelně spjatá s historií člověka.

Lov, zvláště v jeho počátcích, nebyl jedinou podmínkou pro lidské přežití, ale pouze jednou z podmínek vývoje.

Chtěli bychom Vám nabídnout možnost zažít krásné zážitky a neopakovatelný pocit z lovu zvěře.

Aktuálně nemáme nabídku odlovu zvěře.

LOVU ZDAR!